Bireysel Sulama Sistemleri 50% Hibe Desteği

Devletimizin çiftçilerimiz ve şirketler için sunmuş olduğu %50 hibe desteği için projelerin hazırlanması ve isteği üzerine projelerin araziye uygulanması,

Verilen hibe kapsamında;

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 • Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
 • Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması gibi konuları desteklemektedir.

İstenilen Belgeler:

 1. Güncel ÇKS Belgesi
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye ait )
 3. Yetkili Kurul Kararı ( Tüzel Kişilik İçin )
 4. İmza Sirküleri (Tüzel Kişilik İçin )
 5. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişilik Başvuruları İçin, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren)
 6. Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika Sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge
 7. Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı, Hidrolik İletkenlik bilgilerini içeren)
 8. Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya ” Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”
 9. Muvafakatname ( Hisseli Arazi Başvuruları İçin Muhtarlık Onaylı)
 10. Taahhütname ( Hisseli Arazi Başvuruları İçin )
 11. Adli Sicil Kaydı
 12. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair belge (EKAP veya Ticaret Odalarından alınabilir)
 13. Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti ( Arazi Mülkiyeti “Tahsisli” Başvurular İçin)
 14. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koop.’den basınçlı sulama sistemi kurulumuna dair belge

İletişime geçin

Bilgi almak, proje desteği, satış sonrası destek için bize ulaşın